Od inkluzivnih identiteta ka inkluzivnim društvima:

Istraživanje kompleksnosti socijalnih identiteta na Zapadnom Balkanu

14. Januar - Zarland

IMG 00011

Promocija rezultata projekta na Zarland univerzitetu

U četvrtak, 14. aprila 2016. godine, Maša Pavlović, studentkinja doktorskih studija na Univerzitetu u Beogradu, Srbija, održala je predavanje po pozivu na temu: „Inkluzivnost socijalnih identiteta na Zapadnom Balkanu“ na odeljenju za socijalnu psihologiju Zarland univerziteta u Nemačkoj. U okviru ovog predavanja, Maša je predstavila rezultate RRPP projekta „Od inkluzivnih identiteta ka inkluzivnim društvima: Istraživanje kompleksnosti socijalnih identiteta na Zapadnom Balkanu“. Govorila je o specifičnom socio-kulturnom kontekstu Zapadnog Balkana, kao i o višestrukosti i složenosti socijalnih identiteta mladih sa ovih prostora. Predstavila je i diskutovala nove načine merenja socijalnih identiteta koji teže da zahvate kompleksnost ovog fenomena. Predavanje je bilo dobro posećeno i inspirisalo je niz zanimljivih komentara i pitanja u vezi sa temom i rezultatima SIBY projekta.

Pogledajte prezentaciju

 

             

 

Projekat je podržan u okviru Programa promocije regionalnih istraživanja na Zapadnom Balkanu (Regional Research Promotion Programme in the Western Balkans [RRPP]), koji sprovodi Univerzitet u Frajburgu zahvaljujući mandatu Švajcarske agencije za razvoj i saradnju, Saveznog ministarstva spoljnih poslova.

Regional Research Promotion Programme in the Western Balkans