Od inkluzivnih identiteta ka inkluzivnim društvima:

Istraživanje kompleksnosti socijalnih identiteta na Zapadnom Balkanu

28-30. Avgust - Fruška gora

DSCF4720

Drugi regionalni sastanak

Drugi regionalni sastanak u okviru projekta "Od inkluzivnih identiteta ka inkluzivnim društvima: Istraživanje kompleksnosti socijalnih identiteta na Zapadnom Balkanu" održan je 28-30 septembra 2015. godine na Fruškoj gori, u Srbiji.
Sastanku su prisustvovali različiti partneri kao i mentorka projekta Profesorka dr Felicia Pratto sa Univerziteta u Konektikatu. Konzorcijum se sastao kako bi razgovarao o napretku projektnih aktivnosti i napravio plan budućih zadataka. Diskutovani su rezultati kvantitativnog i kvalitativnih istraživanja. Kako bi se podržao uticaj istraživačkog projekta na širi društveni kontekst, značajna pažnja je bila posvećena i diseminaciji rezultata istraživanja kroz različite kanale, kako akademske tako i one koje se odnose na politike od javnog značaja.
Naredni sastanak je planiran za februar 2016. godine, kao deo završne konferencije ovog projekta koja će biti održana u Beogradu.

             

 

Projekat je podržan u okviru Programa promocije regionalnih istraživanja na Zapadnom Balkanu (Regional Research Promotion Programme in the Western Balkans [RRPP]), koji sprovodi Univerzitet u Frajburgu zahvaljujući mandatu Švajcarske agencije za razvoj i saradnju, Saveznog ministarstva spoljnih poslova.

Regional Research Promotion Programme in the Western Balkans