Od inkluzivnih identiteta ka inkluzivnim društvima:

Istraživanje kompleksnosti socijalnih identiteta na Zapadnom Balkanu

O Projektu

Mnoštvo nedavnih socijalno-psiholoških istraživanja je u više navrata potvrdilo snažnu vezu između inkluzivnosti identiteta pojedinaca i njihove podrške inkluzivnom društvu u celini (Bodenhausen, 2010). Pokazuje se da nije dovoljno samo promovisati jednakost i podsticati socijalnu inkluziju; potrebno je uspostaviti adekvatnu klimu u kojoj bi takva nastojanja bila efektivna. Puko informisanje ljudi o neophodnosti da se prevaziđu opterećujuće etničke i verske podele najčešće nije dovoljno da bi dovelo do promene u stavovima i ponašanju; potrebne su dublje intervencije u pravcu toga kako ljudi vide sebe: ne jednodimenzionalno, kao pripadnike jedne grupe, već inkluzivno, sa mogućnošću da se identifikuju sa više grupa. Omladinske politike (videti, na primer, Nacionalne i regionalne strategije za mlade iz sve četiri zemlje koje su uključene u istraživanje) proklamuju grupnu jednakost, inkluziju i građanski aktivizam, ali se retko bave pitanjima identiteta. U cilju unapređenja regionalne i kohezije unutar zemlje, potrebno je da se pored etničkih i verski identiteta neguju i podstiču i inkluzivniji verskih i etnički identiteti, kao i alternativni identiteti (evropski, regionalni, rodni, identitet subkulture). Jedan važan put za to je da se definišu uslovi koji dovode do složenog socijalnog identiteta, budući da istraživanja pokazuju da ljudi sa složenijim socijalnim identitetom pokazuju veću toleranciju prema pripadnicima drugih grupa, spremni su da volontiraju i da budu društveno aktivni, kao i da podrže socijalne politike od značaja za pripadnike manjinskih grupa i grupe kojima oni sami ne pripadaju.

Ovaj projekat ima za cilj da prikupi informacije koje bi služile kao prekretnica za krojenje programa i politika koji se bave društvenim nejednakostima kroz promovisanje složenijeg načina na koji adolescenti u zemljama Zapadnog Balkana vide sebe. Ova studija će se oslanjati na rezultate dosadašnjih istraživanja o složenosti i strukturi socijalnog identiteta i njegovih korelata. Istražujući ova pitanja u specifičnom kontekstu Zapadnog Balkana nastojaćemo da otkrijemo i razumemo načine na koje se može uticati na složenost socijalnog identiteta i promovisati njegovi blagodarni efekti. Fokus našeg rada će biti mladi ljudi jer verujemo da oni predstavljaju jedan od najvažnijih resursa ovog regiona za podsticanje i nošenje društvenih promena. Ove generacije nisu imale aktivnu ulogu u ratovima i sukobima koji su se desili tokom devedesetih godina na ovim prostorima te je moguće da su spremnije da ostave prošlost iza sebe i da pokrenu i obezbede razvoj ovog regiona u budućnosti.

Razvili smo i kompleksan istraživački projekat sa namerom da temeljno istražimo uzroke i posledice složenih socijalnih identiteta. Planiramo da intervjuišemo ukupno 800 mladih ljudi iz četiri zemlje, pripadnike manjinskih i većinskih grupa, da sprovedemo osam fokus grupa, osam studija slučaja i obezbedimo „online“ test kako bismo efikasno prikupili dodatne podatke.

Projekat je podržan u okviru Programa promocije regionalnih istraživanja na Zapadnom Balkanu (Regional Research Promotion Programme in the Western Balkans [RRPP]), koji sprovodi Univerzitet u Frajburgu zahvaljujući mandatu Švajcarske agencije za razvoj i saradnju, Saveznog ministarstva spoljnih poslova.

Vodeća institucija: Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Srbija

Koordinator projekta: Nebojša Petrović i Iris Žeželj

Kontakt: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Partneri:

Filozofski fakultet, Univerzitet u Banja Luci, Bosna i Hercegovina

Sarajevska škola za nauku i tehnologiju, Bosna i Hercegovina

Individualni istraživači iz Makedonije

Individualni istraživači sa Kosova

Trajanje: 18 meseci

Vrednost: CHF 195,796

             

 

Projekat je podržan u okviru Programa promocije regionalnih istraživanja na Zapadnom Balkanu (Regional Research Promotion Programme in the Western Balkans [RRPP]), koji sprovodi Univerzitet u Frajburgu zahvaljujući mandatu Švajcarske agencije za razvoj i saradnju, Saveznog ministarstva spoljnih poslova.

Regional Research Promotion Programme in the Western Balkans