Од инкузивни идентитети на едно инкузивно општество:

Преглед на социјален составен идентитет кај младите на Западен Балкан

 

31 Jули - 13 Август - Ексетер

novi sad october

Резултатите од проектот се претставуваат во летната школа ЕАСП на Универзитетот во Ексетер

Во поддршка на проектот „Билдинг риџенел екселенс енд сошал идентити рисерч“ Марија Бранковиќ учествуваше во летната школа на Европската асоцијација за социјална психологија (ЕАСП) што се одржа на Универзитетот во Ексер, од 31 јули до 13 август. Летната школа собра заедно избрани студенти докторанди од областа на социјалната психологија од Европа, Америка и Австралија. Бранковиќ исто така беше дел од работната група која се занимаваше со психологија на социјалната нееднаквост и статусните разлики. Во оваа група, учесниците разговараа за тоа како социјалниот статус формира социјални перцепции, однесување и постапки, како и формите на колективно дејствување кои влијаат врз промената на статусната хиерархија. Бранковиќ пред нејзините колеги ги презентираше и резултатите од проектот за социјалниот идентитет на младите во Западен Балкан, поддржан од РРПП.

 

 

             

 

Проектот е поддржан во рамките на Програмата за промоција на регионалните студии во Западен Балкан (RRPP) кој се менаџира од Универзитетот на Фрибутрг, под покровителство на Швајцарската агенција за развој и соработка (SDC), Федералниот оддел за надворешни работи  

Regional Research Promotion Programme in the Western Balkans