Од инкузивни идентитети на едно инкузивно општество:

Преглед на социјален составен идентитет кај младите на Западен Балкан

 

Октомври - Холандија и Белгија

novi sad october

Промоција на резултатите од проектот на универзитети во Холандија и Белгија

Во октомври 2016 година, членовите на нашиот тим Едона Малоку Бердина, Ирис Жежељ и Марија Бранковиќ одржаа две студиски посети за промовирање на резултатите од проектот и да воспостават и да ги прошират иницијативите за други проекти за соработка со колеги од Холандија и Белгија. Тие имаа три истражувачки работилници, проследени со серија истражувачки билатерални средби со истражувачи од Универзитетот „Утрехт“, Универзитетот во Гронинген и Универзитетот во Леувен.

На истражувачките семинари, тимот ги објави резултатите на протегањето на комплексноста и вклученоста на младите во регионот, и како тие влијаат врз обликувањето на односите меѓу групите во земјите вклучени во овој проект. Клучните наоди покажуваат дека младите гледаат дека верскиот, етничкиот и националниот идентитет многу се преклопуваат и се ексклузивни (не може да ги фаворизираат лицата кои делат нешто, но не и се од нивните идентитети), и како резултат на тоа - дефинирање на меѓуетничките односи и повторното помирување. Семинарите беа проследени со интерактивни дискусии и коментари од страна на други истражувачи во врска со потенцијалните импликации на политиката и интервентните програми кои би можеле да ги нагласат овие прашања. Семинарите привлекоа голем интерес, со учесници кои доаѓаа од институциите како Универзитетот „Утрехт“, Универзитетот во Амстердам, Европскиот центар за истражување на миграции и етнички односи (ERCOMER), Универзитетот во Гронинген и Центарот за социјална и културна психологија во Универзитетот Леувен.

Тимот спроведе серија истражувачки средби со колеги од овие институции, за да се воспостават врски за можни истражувачки проекти, размени и интервенции. Еден од првите резултати од овие средби е веќе инициран; нашите членови од тимот се приклучија на истражувачки проект на национално ниво, во врска со меѓугрупен контакт и поддршка за социјални промени кај привилегираните и непривилегираните групи. Исто така беа направени две корисни соработки: една колешка од Албанија која истражува во Универзитетот во Леувен (Алба Јасини) и еден колега од Израел, кој истражува во

 

 

             

 

Проектот е поддржан во рамките на Програмата за промоција на регионалните студии во Западен Балкан (RRPP) кој се менаџира од Универзитетот на Фрибутрг, под покровителство на Швајцарската агенција за развој и соработка (SDC), Федералниот оддел за надворешни работи  

Regional Research Promotion Programme in the Western Balkans