Од инкузивни идентитети на едно инкузивно општество:

Преглед на социјален составен идентитет кај младите на Западен Балкан

 

28-30. Август - Фрушка гора

DSCF4720

Втората регионална средба

Втората регионална средба во однос на проектот „Од застапените идентитети во инклузивните општества: Разгледување на составениот социјален идентитет кај младите од Западен Балкан“ се одржа од 28 до 30 септември во планината Фрушка, Србија.
Во средбата учествуваа партнерите на проектот, и тоа менторот задолжен за овој проект, професорката Фелициа Прато од Универзитетот Конктикат. Групата се собра да дискутира за досегашните постигнување од активностите во рамки на проектот како и задачите и новите планови за иднина. Во центарот на дискусиите беа квалитетот и квантитетот на резултати. За поддршка на влијанието што е за цел на овој истражувачки проект, посебно внимание беше посветено и распределувањето на постигнатите истражувачи резултати, преку разни канали, како академски така и во политиките во насоката на постапувањата.
Наредната средба во рамки на завршната конференција на проектот е закажена во јуни 2016 година, во Белград.

             

 

Проектот е поддржан во рамките на Програмата за промоција на регионалните студии во Западен Балкан (RRPP) кој се менаџира од Универзитетот на Фрибутрг, под покровителство на Швајцарската агенција за развој и соработка (SDC), Федералниот оддел за надворешни работи  

Regional Research Promotion Programme in the Western Balkans