Од инкузивни идентитети на едно инкузивно општество:

Преглед на социјален составен идентитет кај младите на Западен Балкан

 

  • Home
  • Истражувачкиот тим

Истражувачкиот тим

Истражувачката група е составена од познати научници и истражувачи од Србија, Македонија, Косово и Босна и Херцеговина, експерти во областа на социјалната и развојната психологија, социологија, политички науки, истражувачка методологија како и анализа на статистиките и моделирањето.

Тимот го вклучува Филозовски факултет (Белград) како главна институција на проектот како и два други институти на високото образование, како партнери; Училиште за наука и технологија (Сараево) и Филозофски факултет (Бања Лука).

Независни истражувачи се вклучени во независни екипи од Косово и Македонија. Составот на групата е така конфигуриран со цел исполнување на истражувачката цел, под иницијатива на Филозофскиот факултет на Белград.

 

Фелиција Прато

ментор

CV Фелиција Прато (АНГ)

 

Небојша Петровић

проект менаџер

CV Небојша Петровић (АНГ)

 

Ирис Жежељ

проект менаџер

CV Ирис Жежељ (АНГ)

 

Србија

Филозовски факултет, Белград

Marko V

Марко Владисављевић

истражувач

CV Марко Владисављевић (АНГ)


 

Марија Бранковић

истражувач

CV Марија Бранковић (АНГ)

 

Маша Павловић

истражувач

CV Маша Павловић (АНГ)

 

Оља Јовановић

истражувач

CV Оља Јовановић (АНГ)

 

Македонија

ana fritzhand

Ана Фрицханд

локалниот лидер на проектот

CV Ана Фрицханд

  Biljana SB

Биљана Блажевска - Стоилковска

истражувач

CV Биљана Блажевска - Стоилковска

 
Ali P

Али Пајазити

истражувач

CV Али Пајазити (АНГ)

  Agron R

Агрон Рустеми

истражувач

CV Агрон Рустеми (АНГ)

 

Адмир Ќосе

преведувач/истражувач

CV Адмир Ќосе

     

 

Босна и Херцеговина

Филозофски факултет (Бања Лука)

Владимир Турјачанин

локалниот лидер на проектот

CV Владимир Турјачанин (АНГ)

 

Срђан Душанић

истражувач

CV Срђан Душанић (АНГ)

 

Ирена Теофиловић

помлад истражувач

CV Ирена Теофиловић (АНГ)

 

Синиша Лакић

истражувач

CV Синиша Лакић (АНГ)

 


Училиште за наука и технологија (Сараево)

Сабина Чехајић - Clansy

локалниот лидер на проектот

CV Сабина Чехајић - Clansy (АНГ)

 

Маја Пулић

помлад истражувач

CV Маја Пулић (АНГ)

 

Косово

Edona Maloku-Berdyna

локалниот лидер на проектот

CV Edona Maloku - Berdyna (АНГ)

  Kaltrina k

Калтрина Келменди

истражувач

CV Калтрина Келменди (АНГ)

             

 

Проектот е поддржан во рамките на Програмата за промоција на регионалните студии во Западен Балкан (RRPP) кој се менаџира од Универзитетот на Фрибутрг, под покровителство на Швајцарската агенција за развој и соработка (SDC), Федералниот оддел за надворешни работи  

Regional Research Promotion Programme in the Western Balkans