Од инкузивни идентитети на едно инкузивно општество:

Преглед на социјален составен идентитет кај младите на Западен Балкан

 

rasizam ubija

Дознајте како се перципирате себеси и другите

Учествувајте во истражувањето!

"The hope of harmony in the contemporary world lies to a great extent in a clearer understanding of the pluralities of human identity, and in an appreciation that they cut across each other and work against a sharp separation along one single hardened line of impenetrable division"Amartya Sen

 

 

"The insistence, if only implicitly, on a choiceless singularity of human identity not only diminishes us all, it also makes the world much more flammable."Amartya Sen

naslovna nacionalizam
po nacionalnost sum siromav
don't panic we are muslims
(od)baci stigmu
sve su nacije halucinacije

Погледнете ги
резултатите
од нашите
истражувања

neznanje radja strah
Four nations, eight cities
Четири Балкански земји, осум градови

 

             

 

Проектот е поддржан во рамките на Програмата за промоција на регионалните студии во Западен Балкан (RRPP) кој се менаџира од Универзитетот на Фрибутрг, под покровителство на Швајцарската агенција за развој и соработка (SDC), Федералниот оддел за надворешни работи  

Regional Research Promotion Programme in the Western Balkans