Od inkluzivnog identiteta prema inkluzivnom društvu:

Istraživanje složenosti društvenih identiteta u zemljama zapadnog Balkana

31. Jul - 13. Avgust - Ekseter

novi sad october

Rezultati projekta prezentovani na letnjoj školi na Univerzitetu u Ekseteru

Uz podršku projekta „Building Regional Excellence in Social Identity Research“, Marija Branković je učestovala u letnjoj školi Evropske Asocijacije za Socijalnu Psihologiju (EASP), koja je održana na Univerzitetu u Ekseteru, od 31. jula do 13. avgusta. Letnja škola okupila je izabrane doktorande iz oblasti socijalne psihologije iz Evrope, Amerike i Australije. Marija je bila deo radne grupe koja se bavila psihologijom socijalnih nejednakosti i statusnih razlika. U okviru radne grupe, učesnici su diskutovali kako socijalni status oblikuje socijalne percepcije, stavove i ponašanja, kao i forme kolektivne akcije usmerene na promenu statusnih hijerarhija. Marija je kolegama prezentovala rezultate projekta o socijalnim identitetima mladih na Zapadnom Balkanu, podržanog od strane RRPP.

 

 

             

 

Projekt je podržan u okviru Programa za promociju regionalnog istraživanja na Zapadnome Balkanu (Regional Research Promotion Programme in the Western Balkans [RRPP]), koji sprovodi Univerzitet u Freiburgu, zahvaljujući mandatu Švicarske agencije za razvoj i suradnju, Saveznog ministarstva vanjskih poslova.

Regional Research Promotion Programme in the Western Balkans