Od inkluzivnog identiteta prema inkluzivnom društvu:

Istraživanje složenosti društvenih identiteta u zemljama zapadnog Balkana

28-30 Avgust - Fruška gora

DSCF4720

Drugi regionalni sastanak

Drugi regionalni sastanak na projektu "Od inkluzivnog identiteta prema inkluzivnom društvu: Istraživanje složenosti društvenih identiteta u zemljama zapadnog Balkana" održan je 28-30 septembra 2015. godine na Fruškoj gori, u Srbiji.
Sastanku su prisustvovali različiti partneri kao i mentorka projekta Profesorka dr Felicia Pratto sa Univerziteta u Konektikatu. Konzorcijum se sastao kako bi razgovarao o napretku projektnih aktivnosti i napravio plan budućih zadataka. Razmatrani su rezultati kvantitativnog i kvalitativnih istraživanja. U cilju podrške uticaju istraživačkog projekta na širi društveni kontekst, značajna pažnja je posvećena i diseminaciji rezultata istraživanja kroz različite kanale, kako akademske tako i one koje se odnose na politike od javnog značaja.
Naredni sastanak je planiran za februar 2016. godine, u sklopu završne konferencije projekta koja će se održati u Beogradu

             

 

Projekt je podržan u okviru Programa za promociju regionalnog istraživanja na Zapadnome Balkanu (Regional Research Promotion Programme in the Western Balkans [RRPP]), koji sprovodi Univerzitet u Freiburgu, zahvaljujući mandatu Švicarske agencije za razvoj i suradnju, Saveznog ministarstva vanjskih poslova.

Regional Research Promotion Programme in the Western Balkans