Nga identitetet përfshirëse te shoqëritë përfshirëse:

Shqyrtimi i identitetit të përbërë social te të rinjtë në Ballkanin Perëndimor

 

22. August - Dublin

Dublin

Project findings discussed at European Conference on Educational Research 2016

Members of our research team participated in one of the most influential conferences in the field of educational research “ECER 2016”. This year’s conference took place at University College Dublin from 22-26 August, 2016. The conference is organised for emerging, as well as experienced, researchers and builds on and promotes critical discussion on the important topics in education.

One of the important topics of the conference was Intercultural Education and it’s potential for creating open and diverse societies. Therefore, as part of this topic we have presented our project’s findings related to the role of education in maintaining and/or developing interethnic relations in Serbia.

             

 

Projekti mbështetet në kuadër të kornizës së Programit për Promovimin e Studimeve Rajonale në Ballkanin Perëndimor (RRPP) i cili menaxhohet nga Universiteti i Friburgut, nën mandatin e Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC), Departamentit Federal të Marrëdhënieve me Jashtë.

Regional Research Promotion Programme in the Western Balkans