Nga identitetet përfshirëse te shoqëritë përfshirëse:

Shqyrtimi i identitetit të përbërë social te të rinjtë në Ballkanin Perëndimor

 

  • Home
  • Lajm
  • RRPP project results published in a peer-reviewed journal

RRPP project results published in a peer-reviewed journal

Primenjena psihologija naslovna strana

The paper titled „Social identity complexity and inclusiveness as predictors of intergroup emotions“ was published in a special issue of a journal Applied psychology, issued by Psychology department of the Faculty of philosophy in Novi Sad, Serbia.

In this paper, authors present part of the RRPP project results, and explore the relationship between complex and inclusive social identities and feelings toward members of own and others ethnic and religious groups. They conclude that inclusive identities are important for fostering positive emotions toward others and building tolerant societies. The full text of the paper is available at http://psihologija.ff.uns.ac.rs/primenjena/?je=en

             

 

Projekti mbështetet në kuadër të kornizës së Programit për Promovimin e Studimeve Rajonale në Ballkanin Perëndimor (RRPP) i cili menaxhohet nga Universiteti i Friburgut, nën mandatin e Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC), Departamentit Federal të Marrëdhënieve me Jashtë.

Regional Research Promotion Programme in the Western Balkans