Nga identitetet përfshirëse te shoqëritë përfshirëse:

Shqyrtimi i identitetit të përbërë social te të rinjtë në Ballkanin Perëndimor

 

29-31 Tetor - Novi Sad

ns naslovna

Simpoziumi “Negocimi i identiteteve sociale: Të rinjtë nga Serbia, Maqedonia dhe Bosnjë-Hercegovina”

Në 29-31 tetor 2015, në Fakultetin e Filozofisë në Novi Sad u mbajt një konferencë shkencore me titullin “Tendencat bashkëkohore në Psikologji”. Në kuadër të konferencës, simpoziumi “Negocimi i identiteteve sociale: Të rinjtë nga Serbia, Maqedonia dhe Bosnjë-Hercegovina” kishte për qëllim të prezantonte gjetjet nga këto tre vende. Në të u diskutua edhe për marrëdhëniet mes kompleksitetit të identitetit social dhe ndjenjës përfshirëse, në spektrin e sjelljeve sociale. Pjesëmarrësit në simpozium shkëmbyen edhe rekomandime, për analizim të dhënash në të ardhmen.

             

 

Projekti mbështetet në kuadër të kornizës së Programit për Promovimin e Studimeve Rajonale në Ballkanin Perëndimor (RRPP) i cili menaxhohet nga Universiteti i Friburgut, nën mandatin e Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC), Departamentit Federal të Marrëdhënieve me Jashtë.

Regional Research Promotion Programme in the Western Balkans