Nga identitetet përfshirëse te shoqëritë përfshirëse:

Shqyrtimi i identitetit të përbërë social te të rinjtë në Ballkanin Perëndimor

 

25-27. Shtator - Nish

Nis

Rezultatet e projektit prezantohen në “11 ditët e Psikologjisë së Aplikuar” në Nish të Serbisë

Në datat 25-27 shtator 2015, në Nish të Serbisë u mbajt konferenca shkencore psikologjike “11 ditët e psikologjisë së aplikuar”. Tema zyrtare e konferencës së këtij viti ishte “Studimet në Psikologjinë Bashkëkohore”. Gjatë konferencës u prezantua artikulli shkencor që doli nga kërkimi në kuadër të projektit RRPP. Titulli i artikullit ishte “Dimensionet e besimit fetar, si përcaktues i ndërthurjes së identitetit social dhe përfshirjes në Bosnjë-Hercegovinë”. Autorë ishin Sërgjan Dushaniq, Vladimir Turjaçanin, Sinisha Lakiq, të punësuar në Fakultetin e Filozofisë në Banja-Lukë.

 

             

 

Projekti mbështetet në kuadër të kornizës së Programit për Promovimin e Studimeve Rajonale në Ballkanin Perëndimor (RRPP) i cili menaxhohet nga Universiteti i Friburgut, nën mandatin e Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC), Departamentit Federal të Marrëdhënieve me Jashtë.

Regional Research Promotion Programme in the Western Balkans