Nga identitetet përfshirëse te shoqëritë përfshirëse:

Shqyrtimi i identitetit të përbërë social te të rinjtë në Ballkanin Perëndimor

 

4-6. Qershor - Izrael

DSCF4184

Punëtoria “Identiteti, ndjenja dhe konflikti ndër-grupor”

Në datat 4-6 qershor në Izrael u mbajt punëtoria tre ditore "Identity, Emotion and Intergroup Conflict" (Identiteti, ndjenja dhe konflikti ndërmjet grupeve) e organizuar nga Qendra Ndërdisiplinore “Herzliya”. Punëtoria përfshiu takime, prezantime afishuese dhe debate rreth studimit të identitetit dhe ndjenjës në konfliktet ndërmjet grupeve, me qëllimin e shkëmbimit dhe zhvillimit të ideve. Olja Jovanoviq dhe Marija Brankoviq, anëtare të ekipit nga Beogradi, prezantuan rezultatet e projektit mbi marrëdhëniet ndërmjet identitetit të përbërë social dhe ndjenja e përfshirjes kundrejt grupeve përkuese (ingroup) dhe atyre jo-përkuese (outgroup).

Shiko prezantim

             

 

Projekti mbështetet në kuadër të kornizës së Programit për Promovimin e Studimeve Rajonale në Ballkanin Perëndimor (RRPP) i cili menaxhohet nga Universiteti i Friburgut, nën mandatin e Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC), Departamentit Federal të Marrëdhënieve me Jashtë.

Regional Research Promotion Programme in the Western Balkans