Nga identitetet përfshirëse te shoqëritë përfshirëse:

Shqyrtimi i identitetit të përbërë social te të rinjtë në Ballkanin Perëndimor

 

21-24. Maj - Nju-Jork

Zezelj NY conference

Rezultatet e projektit prezantohen në konventën e Shoqatës për Shkenca Psikologjike

Në maj 2015, rezultatet nga Serbia u prezantuan në konventën e Shoqatës për Shkenca Psikologjike e cila u mbajt në Nju-Jork. (Shih faqen e internetit).
Në fokus ishte efekti i kontakteve ndërmjet grupeve mbi identitetin e përbërë social dhe ndjenjën përfshirëse. Rezultatet tregonin se cilësia e kontakteve rritej në mënyrë sistematike me rritjen e përfshirjes, ndërsa sasia e kontakteve shkonte në dobësim kur ndjenja e identitetit social të përbërë rritej.

             

 

Projekti mbështetet në kuadër të kornizës së Programit për Promovimin e Studimeve Rajonale në Ballkanin Perëndimor (RRPP) i cili menaxhohet nga Universiteti i Friburgut, nën mandatin e Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC), Departamentit Federal të Marrëdhënieve me Jashtë.

Regional Research Promotion Programme in the Western Balkans