Nga identitetet përfshirëse te shoqëritë përfshirëse:

Shqyrtimi i identitetit të përbërë social te të rinjtë në Ballkanin Perëndimor

 

28-29. Maj - Ohër

RRPP Annual conference Ohrid 2015

Projekti prezantohet në konferencën e 6-të vjetore të “RRPP-së”

Projekti u prezantua në konferencën e 6-të vjetore të “RRPP-së” të titulluar "Social, Political and Economic Change in the Western Balkans" (Ndryshimet sociale, politike dhe ekonomike në Ballkanin perëndimor) që u mbaj në Ohër të Maqedonisë nga 28-29 maj 2015. Qëllimi kryesor i konferencës ishte të mblidhte studiuesit e interesuar në rajon për të diskutuar ndryshimet aktuale dhe perspektivat e shteteve dhe shoqërive në Ballkanin perëndimor. Ne prezantuam gjendjen aktuale të projektit si dhe gjetjet paraprake nga kërkimit sasior.

Lidhja për te libri i abstrakteve

Shiko prezantim

             

 

Projekti mbështetet në kuadër të kornizës së Programit për Promovimin e Studimeve Rajonale në Ballkanin Perëndimor (RRPP) i cili menaxhohet nga Universiteti i Friburgut, nën mandatin e Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC), Departamentit Federal të Marrëdhënieve me Jashtë.

Regional Research Promotion Programme in the Western Balkans