Nga identitetet përfshirëse te shoqëritë përfshirëse:

Shqyrtimi i identitetit të përbërë social te të rinjtë në Ballkanin Perëndimor

 

19. shkurt - Beograd

DSCF5730

Identitetet sociale të të rinjve në Ballkanin Perëndimor: Rëndësia e marrëdhënieve mes identiteteve etnike, fetare dhe kombëtare - Prezantim i rezultateve kërkimore në konferencën përmbyllëse.

Lexo më shumë

29. Prill -Kosovo

conference in Kosovo

Konferenca mbi identitetet sociale të të rinjve në Kosovë. Bashkëveprimi ndërmjet përkatësisë etnike, fetare dhe kombëtare.

Lexo më shumë

ALSAT-M

Photo ALSAT discussion

ALSAT-M, PROGRAMI 200: Prezantimi i projektit “Nga identitetet përfshirëse te shoqëritë përfshirëse”

Lexo më shumë

Artikuj te tjere...

             

 

Projekti mbështetet në kuadër të kornizës së Programit për Promovimin e Studimeve Rajonale në Ballkanin Perëndimor (RRPP) i cili menaxhohet nga Universiteti i Friburgut, nën mandatin e Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC), Departamentit Federal të Marrëdhënieve me Jashtë.

Regional Research Promotion Programme in the Western Balkans